Tuğçe Çetinkaya

Tuğçe Çetinkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümü doktora öğrencisidir. Aynı zamanda, TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Mülteciler, kadınlar ve çocuklarla ilgili pek çok projede yer almıştır.

Tuğçe Çetinkaya is a PhD student at the Department of Sociology at Middle East Technical University. She also works as a research assistant at TED University Center for Gender Studies. She has been involved in many projects related to women, refugees, and children.