Özge Yalçın

Ankara Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans öğrenimi yaptı.  Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde doktorasını tamamladı. Ufuk Üniversitesi’nde uzun yıllar Küreselleşme, Medya, Toplum ve Siyaset gibi konularda pek çok ders verdi. Şu an Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde ikinci bir lisans eğitimi yapmakta, Ufuk Üniversitesi’nde dersler vermekte, Uğur Mumcu Vakfı’nda Çocuklarla Sinema Atölyesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

She completed his undergraduate and graduate studies in the Department of Sociology at Ankara University. She completed her doctorate at Ankara University, Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema. She taught many lectures on topics such as Globalization, Media, Society and Politics at Ufuk University for many years. She is currently doing a second undergraduate education in the Department of German Language and Literature at Hacettepe University, giving lectures at Ufuk University, and continuing her studies at the Cinema Workshop with Children at the Uğur Mumcu Foundation.