Mehmet Kaya

Gazi Üniversitesi Resim İş Eğitimi bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Sırasıyla Aksaray, Niğde, Çanakkale ve Ankara’da öğretmenlik yaptı. Çanakkale ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’nde Resim Bölümü Başkanlığı yaptı. Resim, Grafik, Heykel, Sanat Tarihi ve Estetik dersleri verdi. Kişisel sergiler açtı, ulusal ve uluslararası karma sergilere katıldı. Ulusal ve yerel resim yarışmalarında ödüller aldı. Çeşitli DKÖ ve sivil toplum kuruluşlarına üye olup sanatsal faaliyetler yürütmektedir. Ankara Çankaya‘da bir Anadolu lisesinde öğretmenlik yapmaktadır.

He graduated from Gazi University Painting Business Education Department in 1992. He worked as a teacher in Aksaray, Niğde, Çanakkale and Ankara respectively. He was the head of the Painting Department in Çanakkale and Ankara Fine Arts High School. He taught Painting, Graphics, Sculpture, Art History and Aesthetics. He held solo exhibitions and participated in national and international group exhibitions. He received awards in national and local painting competitions. The members of various civil society organizations engage in artistic activities. He teaches at an Anatolian High School in Ankara Çankaya.