Hayri Çölaşan

Çölaşan, babası Seyran sinemasında makinistlik yaparken sinemayla tanıştı. Üniversitede fotograf, temel sanat eğitimi, seramik, plastik gibi güzel sanatlar eğitimleri aldı. 20 civarı belgesel yapımda ışık şefi, 8 belgesel yapımda kamera asistanı, 71 belgesel yapımda kameraman ve görüntü yönetmeni olarak çalıştı ve 6 yabancı belgeselde görev aldı. Belgesel konusundaki tecrübelerinden dolayı bir çok festivalde ön jüri ve jüri üyeliği yaptı. Sinema konusunda aldığı eğitimleri, teorik ve pratik tecrübesini kameraarkasi.org web sitesi yoluyla aktarmaya çalışıyor.

Çölaşan was introduced to cinema while her father was a machinist at Seyran cinema. He studied fine arts at the university. He worked as a light chief in around 20 documentary productions, as a camera assistant in 8 documentary productions, as a cameraman and director of photography in 71 documentary productions, and took part in 6 foreign documentaries. Due to his experience in documentaries, he served as a pre-jury and jury member in many festivals. He conveys his education, theoretical and practical experience in cinema through the website kameraarkasi.org.