Gül Çandır Saç

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde doktora yapmaktadır. Doktora tezi sanat terapisi ve çocuk edebiyatı üzerinedir. Yüksek lisans eğitimi psikoloji, lisans eğitimi ise felsefe üzerinedir. Pedagojik formasyonunu tamamlamıştır. Çocuk çalışmaları alanında psikoloji ve sanat uygulamalarını entegre etmeye çalışmaktadır. Şu an Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde çocuklara ve ailelerine psikososyal destek vermektedir.

She is currently doing her doctorate in Ankara University Fine Arts Education Department. Her phd thesis is on art therapy and children’s literature. She has completed his pedagogical formation. She seeks to integrate psychology and art practices in the field of child studies. At the moment, she is providing psychosocial support to children and their families at the 23 Nisan Children’s Art and Culture Center, affiliated to Eskişehir Tepebaşı Municipality.