Deniz Gürsoy

1991 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudu. Yüksek lisansını aynı üniversitede Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Kültürel haklar ve hak temelli yaklaşım konularında çalışmakta olup Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali’nin yanı sıra Uluslararası Kapadokya Çocuk Kitapları Festivali’nin komitesinde de yer almaktadır. Doktora çalışmasına Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda devam etmektedir. Halen Goethe-Institut Ankara’da çalışmakta ve Kapadokya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Deniz Gürsoy was born in 1991 in Ankara. He graduated from Ankara University, Departments of International Relations and Political Science and Public Administration, completed his M.A. at the same university, in the field of Political Science. He focuses on cultural rights and right-based approach and takes part in the Executive Committee of the Cappadocia International Children’s Book Fair. Gürsoy still continues his PhD at Hacettepe University, Department of Political Science and works at the Goethe-Institut Ankara and at Cappadocia University as a lecturer.