Arzu Yazıcıoğlu

Arzu Yazıcıoğlu, 2020 yılında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden ikincilikle mezun olmuştur. Okul yıllarındayken Çocuk Diyarı Film Festivali ile tanışmıştır. 3 yıldır festival bünyesinde gönüllü olarak, çocuklar ile sinemayı buluşturmaktadır.

Arzu Yazıcıoğlu graduated from Başkent University Faculty of Communication in 2020 with second place. During her school years, she attended the Children's Land Film Festival. For 3 years, she has been voluntarily bringing children and cinema together within the festival.