Ancak çağdaş bir eğitim var ise, en zor zamanlarda bile geleceğe umutla bakabiliriz.

Bu bağlamda özgür, yaratıcı, sorgulayıcı ve üretken bireylerin yetişmesi, çocuklara yönelik ciddi yatırım ve çabalar ile gerçekleşecektir.

Diğer sanat dallarından farklı olarak edebiyat, müzik, fotoğraf gibi birçok farklı sanatı bünyesinde barındırabilen sinema, ciddi bir eğitim potansiyeline sahiptir.

Sorunların, önerilerin, eleştirilerin, umutların yaratıcı bir şekilde dillendirilerek anlatılmasında ve fikirlerin kapsamlı olarak tartışılarak yayılmasında sinemanın rolü her zaman için vazgeçilmezdir.

Bu nedenle bireyler gerek izleyici gerek üretici olarak sinemayla ne kadar erken tanışırlar ise, o denli avantajlı olacaklardır.

Ulusal ve uluslararası film festivallerinin varlığı umut verici olsa da, özellikle çocukları sinemayla buluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir çalışmanın – programın bugüne kadar hayata geçirilmemiş olması ciddi bir eksikliktir.

Bu eksikliği kapatmaya yönelik bir adım olarak, yapacağımız festival ile çocuk filmleri göstermenin yanı sıra çocuklara sinemanın mutfağını anlatmayı ve film üretiminin çeşitli aşamalarını deneyimletmeyi amaçlıyoruz.

Çocuk Diyarı Film Festivali © 2017