Bu festival ile çocukları sinemayla buluşturacağız.

Organizasyonundan, sunumuna kadar, sadece büyüklerin değil çocukların da etkin görev ve sorumluluk alacağı bir festival kurguladık.

Engelli, sığınmacı ve sokak çocuklarının dışlanmadığı bir festival planladık.

Ulusal değil uluslararası bir festival hazırlayarak, dünya çocuklarını bir araya getirmek istedik.

Ülkemizde sadece büyük şehirlerden değil, küçük köylerden kasabalardan da katılım sağlamayı amaçladık.

Ülkemizin çeşitli şehirlerinden çocukları kapsayacak uluslararası film festivalimiz, bir yandan çocukların düşlerini ve gerçeklerini izlememize imkan sağlarken, diğer taraftan çocukların özgün tasarım ve yaratım becerilerini açığa
çıkaracak atölyeler ve çeşitli etkinlikler içerecektir.

Festivalimiz kapsamında düzenlenecek çocuklara dair sorunların tartışıldığı panellerin çok işlevsel olacağını öngördük.

Festivalimizin kapsamında yapılacak yarışmalarla, sadece çocukları film çekme ve senaryo yazma konusunda teşvik etmeyi değil, aynı zamanda büyüklerin de çocuklara dair yazacakları senaryo ve çekecekleri filmlere dolaylı destek olmayı amaçlıyoruz.

Uzman gönüllülerimiz rehberliğinde çocuk atölye programları hazırladık(Sinema, Fotoğraf, Dekoratif Mimari, Toplumsal Cinsiyet, Drama…). Çocukların kendi alanlarını yaratmalarını, özgüven geliştirmelerini, yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarmalarını, farklılıkların bir zenginlik olduğu kanaatini kazandırmayı hedefliyoruz.

Çocuk Diyarı Film Festivali © 2017