SİNETOPYA, 2010 yılında bir araya gelmiş akademisyen, sinema yazarı, sinema pratisyeni ve gönüllülerden oluşmaktadır.

Sinema üreticisi ve aktivisti olan bu grup, yakın zamanda Sinetopya Sinema Gönüllüleri adıyla da dernekleşmiştir.
Grubumuz, sinema üretimi, gösterimi ve arşivi yapmanın yanı sıra sinemaya dair her türlü üretimin özgürce tartışıldığı, ortaya konmuş ürünlerin değişik organizasyonlar, gösterimler ve yayınlar yoluyla yaygınlaştırıldığı bir zemin yaratmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla, saptanan ihtiyaç ve kamu yararından hareketle Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali’ni düzenlemek için beş kişilik kurucu bir ekip oluşturduk.

Ulusal ve uluslararası festival deneyimleri olan, film üretiminin farklı alanlarında çalışmış, yüksek motivasyona sahip bir ekibiz.

Çocuk Diyarı Film Festivali © 2017