ÇOCUK DİYARI ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR.

Nasıl Bir Çocuk Film Festivali

Bu festival ile çocukları sinemayla buluşturacağız.

Organizasyonundan, sunumuna kadar, sadece büyüklerin değil çocukların da etkin görev ve sorumluluk alacağı bir festival kurguladık.

Engelli, sığınmacı ve sokak çocuklarının dışlanmadığı bir festival planladık.

Ulusal değil uluslararası bir festival hazırlayarak, dünya çocuklarını bir araya getirmek istedik.

Ülkemizde sadece büyük şehirlerden değil, küçük köylerden kasabalardan da katılım sağlamayı amaçladık.

Ülkemizin çeşitli şehirlerinden çocukları kapsayacak uluslararası film festivalimiz, bir yandan çocukların düşlerini ve gerçeklerini izlememize imkan sağlarken, diğer taraftan çocukların özgün tasarım ve yaratım becerilerini açığa
çıkaracak atölyeler ve çeşitli etkinlikler içerecektir.

Festivalimiz kapsamında düzenlenecek çocuklara dair sorunların tartışıldığı panellerin çok işlevsel olacağını öngördük.

Festivalimizin kapsamında yapılacak yarışmalarla, sadece çocukları film çekme ve senaryo yazma konusunda teşvik etmeyi değil, aynı zamanda büyüklerin de çocuklara dair yazacakları senaryo ve çekecekleri filmlere dolaylı destek olmayı amaçlıyoruz.

Uzman gönüllülerimiz rehberliğinde çocuk atölye programları hazırladık(Sinema, Fotoğraf, Dekoratif Mimari, Toplumsal Cinsiyet, Drama…). Çocukların kendi alanlarını yaratmalarını, özgüven geliştirmelerini, yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarmalarını, farklılıkların bir zenginlik olduğu kanaatini kazandırmayı hedefliyoruz.

Play Video

Festival Ekibimiz

Thomas Belkenhol

Festival Başkanı

Neden Çocuk Film Festivali?

Ancak çağdaş bir eğitim var ise, en zor zamanlarda bile geleceğe umutla bakabiliriz.

Bu bağlamda özgür, yaratıcı, sorgulayıcı ve üretken bireylerin yetişmesi, çocuklara yönelik ciddi yatırım ve çabalar ile gerçekleşecektir.

Diğer sanat dallarından farklı olarak edebiyat, müzik, fotoğraf gibi birçok farklı sanatı bünyesinde barındırabilen sinema, ciddi bir eğitim potansiyeline sahiptir.

Sorunların, önerilerin, eleştirilerin, umutların yaratıcı bir şekilde dillendirilerek anlatılmasında ve fikirlerin kapsamlı olarak tartışılarak yayılmasında sinemanın rolü her zaman için vazgeçilmezdir.

Bu nedenle bireyler gerek izleyici gerek üretici olarak sinemayla ne kadar erken tanışırlar ise, o denli avantajlı olacaklardır.

Ulusal ve uluslararası film festivallerinin varlığı umut verici olsa da, özellikle çocukları sinemayla buluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir çalışmanın – programın bugüne kadar hayata geçirilmemiş olması ciddi bir eksikliktir.

Bu eksikliği kapatmaya yönelik bir adım olarak, yapacağımız festival ile çocuk filmleri göstermenin yanı sıra çocuklara sinemanın mutfağını anlatmayı ve film üretiminin çeşitli aşamalarını deneyimletmeyi amaçlıyoruz.

Festival Çocuk Komitesi